Werkgevers

Als werkgever weet u als geen ander dat uw personeel uw grootste investering in uw bedrijf vertegenwoordigd. Hiermee wilt u zorgvuldig en professioneel omgaan. AA Jurist kan u ondersteunen bij alle voorkomende arbeidsrechtelijke of personele vraagstukken in uw organisatie.

Terugbelverzoek

Ik ben een werkgever en ik wil graag teruggebeld worden

  WerknemerWerkgever

  Beëindigingsovereenkomst

  Bij de beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, komen steeds vaker de belangen van een vergoeding bij ontslag in beeld. AA Jurist initieert de overeenkomst tot beëindiging van het dienstverband. De AA Jurist onderhandeld zonodig namens u met uw werknemer over de inhoud en hoogte van de ontslagvergoeding en draagt zorg voor een correcte afhandeling van het dienstverband.

  Ontslag

  Bent u genoodzaakt een ontslagprocedure bij UWV of Kantonrechter te starten dan kan AA Jurist u tijdens dit traject bijstaan. Zo verzorgen wij het ontslagverzoek naar een der partijen en voeren namens u de volledige correspondentie tussen partijen.

  HR service

  Een professionele begeleiding van uw personeel is in de huidige tijd een must. De AA Jurist kan samen met u trajecten initiëren zoals bijvoorbeeld beoordelingstrajecten  ten einde uit uw personeel het maximale te halen. Hierbij komt het voor dat de werkgever een sparringpartner nodig heeft. De AA Jurist zal samen met u onderzoek doen in uw organisatie om te bezien waar zich aandachtsgebieden bevinden. Deze zal de AA Jurist omzetten naar een praktisch stappenplan en met u  introduceren in uw organisatie.