Werknemers

Bent u werknemer en heeft u problemen (arbeidsrechtelijk geschil) met uw werkgever en weet u niet hoe u moet handelen? Schroom dan niet om contact op te nemen met ons. 

Regelmatig komen wij in contact met werknemers die problemen hebben op de werkvloer en er niet uit kunnen komen. Hierbij is het van belang dat u als werknemer goed geadviseerd wordt inzake uw kwestie met uw werkgever. Dit geldt ook tijdens uw ziekte of re-integratie traject. De AA Jurist legt u aan de hand van een stappenplan uit hoe u kunt handelen of indien u dit wenst gaat de AA Jurist namens u of samen met u in gesprek met uw werkgever.

Terugbelverzoek

Ik ben een werknemer en ik wil graag teruggebeld worden

  WerknemerWerkgever

  Dreigend ontslag

  Er bestaan verschillende soorten ontslag, onder andere: ontslag – op staande voet, – in je proeftijd, -tijdens ziekte, -wegens verstoorde arbeidsrelatie, -wegens reorganisatie, -om bedrijfseconomische redenen of ontslag met wederzijds goedvinden. 

  Wanneer u ontslagen dreigt te worden of al bent ontslagen gelden er voor een werkgever regels waaraan de werkgever zich dient te houden. Mocht u twijfelen of uw werkgever juist handelt, kunt u voor advies contact met ons opnemen. Wij kunnen u in dit traject van advies dienen of u volledig bijstaan in de afhandeling van uw kwestie.

  Hulp bij ziekte

  Bent u arbeidsongeschikt dan gelden er zowel voor u als uw werkgever regels waaraan u zich beiden dient te houden. Veelal heeft u te maken met een re-integratie traject. Tijdens dit traject ontstaan veelvuldig de problemen tussen u en uw werkgever. AA Jurist kan u bijstaan in dit traject door samen met u op te trekken naar uw bedrijfsarts en of werkgever.

  Advies bij een conflict

  Heeft u een (dreigend) conflict met uw werkgever waar u geen raad mee weet. Laat u dan bijstaan door een van onze juristen. Onze juristen hebben veel ervaring in het oplossen van dergelijke conflicten. Door samen met u in gesprek te gaan met uw werkgever staat u sterker en bent u verzekerd van professionele juridische ondersteuning.